Wirtualna Uczelnia
Uwaga!
Aby się zalogować podaj identyfikator bez domeny (np. jk012345)


Informacja dla studentów I roku studiów:
Numer subkonta do wpłat za m.in. legitymację studencką można sprawdzić tutaj.

Aktywacja konta/Odzyskanie hasła:
W celu aktywacji konta lub odzyskania hasła, umożliwiającego dostęp do Wirutalnej Uczelni lub MS Office (w tym MS Teams) należy wejść na stronę konto.ur.edu.pl i kliknąć „Wyślij hasło na adres e-mail”, uwzględniając poniższe uwagi:

 1. Do Wirtualnej Uczelni mają dostęp studenci/doktoranci posiadający Elektroniczną Legitymację Studenta/Doktoranta,
 2. Studenci UR:
  W polu „Login” wprowadzić swój login wraz z domeną „@stud.ur.edu.pl”
  Login tworzony jest według wzoru (bez polskich znaków):[pierwsza_litera_imienia]+[pierwsza_litera_nazwiska]+[nr_albumu]
  Należy zwrócić uwagę, że nr albumu jest numerem sześciocyfrowym odczytanym z elektronicznej legitymacji studenckiej
  Przykład: Jan Kowalski o numerze albumu 012345 wpisze w polu „Login” jk012345@stud.ur.edu.pl,

  Doktoranci UR:
  W polu „Login” wprowadzić swój login wraz z domeną „@dokt.ur.edu.pl”
  Login jest wydrukowany na kopercie utajnionej (koperta wydawana jest razem z legitymacją w Dziekanacie),
 3. W polu „Adres e-mail” wpisać adres e-mail podany w systemie WU (adres e-mail wykorzystywany w procesie rekrutacji),
 4. Po zaznaczeniu „Nie jestem robotem” kliknąć „Wyślij”,
 5. W otrzymanym mailu należy kliknąć na link umożliwiający zmianę hasła. Ustalając hasło należy pamiętać o spełnieniu wymagań złożoności hasła.
Zajęcia zdalne:
Instrukcja logowania do Office 365 (w tym do platformy do przeprowadzania zajęć zdalnych MS Teams) znajduje się na stronie https://www.ur.edu.pl/zajecia-zdalne.

Zmiana hasła:
Przypominamy o obowiązku okresowej zmiany hasła do konta interaktywnego – przynajmniej raz w roku (po tym okresie hasło wygasa i nie będzie możliwości logowania m.in. do Wirtualnej Uczelni). Hasło można zmienić na stronie internetowej konto.ur.edu.pl poprzez opcję "Zmiana hasła" lub "Wyślij hasło na adres e-mail".