Wirtualna Uczelnia

Informacja dla studentów I roku studiów:
Numer subkonta do wpłat za m.in. legitymację studencką można sprawdzić tutaj.

Studenci UR:
Do Wirtualnej Uczelni mają dostęp studenci posiadający Elektroniczną Legitymację Studencką aktywowaną w kiosku informacyjnym (urządzenia znajdują się na korytarzach w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego).
Login tworzony jest według wzoru (bez polskich znaków): [pierwsza_litera_imienia]+[pierwsza_litera_nazwiska]+[nr_albumu]
Należy zwrócić uwagę, że nr albumu jest numerem sześciocyfrowym odczytanym z legitymacji, czyli na przykład Jan Kowalski o numerze albumu 012345 będzie posiadał login jk012345
Hasło ustalane jest podczas aktywacji legitymacji w kiosku informacyjnym.

Doktoranci UR:
Do Wirtualnej Uczelni mają dostęp doktoranci posiadający Elektroniczną Legitymację Doktoranta aktywowaną w kiosku informacyjnym (urządzenia znajdują się na korytarzach w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego).
Login jest wydrukowany na kopercie utajnionej zawierającej PIN do legitymacji (koperta wydawana jest razem z legitymacją w Dziekanacie). Login można również sprawdzić po zalogowaniu się do kiosku informacyjnego w zakładce "Moje dane".

UWAGA Studenci/Doktoranci:
Przypominamy o obowiązku okresowej zmiany hasła do konta interaktywnego – przynajmniej raz w roku (po tym okresie hasło wygasa i nie będzie możliwości logowania m.in. do Wirtualnej Uczelni). Hasło można zmienić na kiosku informacyjnym - po zalogowaniu się za pomocą Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - w zakładce "Moje dane" (przycisk "Resetowanie hasła") lub na stronie internetowej konto.ur.edu.pl.

Odzyskanie hasła
W celu odzyskania zapomnianego hasła należy zalogować się na kiosku informacyjnym za pomocą Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Elektronicznej Legitymacji Doktoranta i numeru PIN. Następnie należy kliknąć na przycisk „Moje dane”, wybrać opcję „Resetowanie hasła” i postępować według wyświetlanych instrukcji.
Hasło można również odzyskać na stronie https://konto.ur.edu.pl/ po wybraniu opcji "Wyślij hasło na adres e-mail".